facebook
youtube

Gmina Słupsk jest usytuowana w północnej części Polski na Pomorzu Środkowym w odległości około 10 km od Morza Bałtyckiego.

Graniczy od północy z gminami Ustka i Smołdzino, od wschodu z gminami Damnica i Główczyce, od południa z gminami Dębnica Kaszubska i Kobylnica, od zachodu z gminą Postomino, Administracyjnie należy do województwa pomorskiego i powiatu słupskiego. Według regionalizacji fizyczno-geograficznej położona jest na Równinie Sławieńskiej i Wysoczyźnie Damnickiej.

Układ Komunikacyjny - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk.

Zmiany, które zostały dokonane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk:

  • Obwodnica (zmiana projektowanej na istniejącą).
  • Droga Wojewódzka (zmiana z DW210 na DK21).
  • Zmiana nazwy miejscowości Łupinki na Łupiny.

Szlaki komunikacyjne gminy Słupsk na wypadek ewakuacji II stopnia:

* * *

Pozostałe mapy na starej stronie UG - więcej...