facebook
youtube

Informacje statystyczne:
(stan na dzień 31 grudnia 2021 roku)

  • Województwo: Pomorskie
  • Powiat: Słupski
  • Ilość sołectw: 35
  • Ilość miejscowości: 41
  • Powierzchnia: 26058 ha
  • Ludność: 17645 mieszkańców stałych i 283 mieszkańców czasowych - łącznie 17928 osób.

Zestawienia: