facebook
youtube
 • Ułożenie dywanika asfaltowego na istniejącej nawierzchni z tłucznia dz. 338/7, 608, 337/1 w miejscowości Siemianice -więcej...
 • Budowa boiska trawiastego w Kukowie -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej Strzelinko-Włynkowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego -więcej...
 • Wykonanie chodnika (43/47, 43/48) do szkoły w Redzikowie -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowej drogi gminnej Gałęzinowo -więcej...
 • Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1120 G Karżcino -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowej drogi gminnej - Krępa Słupska -więcej...
 • Wykonanie nawierzchni typu polbruk na działce dojazdowej do Zespołu Szkół w Redzikowie -więcej...
 • Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Gać -więcej...
 • Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Grąsino -więcej...
 • Remont drogi (ul. Miedziana) we Włynkówku -więcej...
 • Świetlica wiejska wraz z zagospodarowaniem terenu w Wieszynie -więcej...
 • Świetlica wiejska w Bruskowie Małym -więcej...
 • Budowa ścieżki rowerowej Bierkowo-Bruskowo Wielkie -więcej...
 • Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Siemianice -więcej...
 • Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Wielichowo -więcej...
 • Budowa ścieżki rowerowej Słupsk-Ustka -więcej...
 • Plac zabaw w miejscowości Gać -więcej...
 • Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Niewierowo -więcej...
 • Kryta Pływalnia wraz z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym w Redzikowie przy Zespole Szkół -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzelinko-Włynkowo -więcej...
 • Budynek wielorodzinny wolnostojący typu socjalnego w Strzelinie -więcej...
 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Jezierzycach -więcej...
 • Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w Jezierzycach SHR -więcej...
 • Remont, przebudowa i nadbudowa Zespołu Szkół w Siemianicach -więcej...