facebook
youtube
 • Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słupsk na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 za lata 2020-2021
 • Raport o stanie Gminy Słupsk za rok 2022
 • Raport o stanie Gminy Słupsk za rok 2021...
 • Strategia Rozwoju Gminy na lata 2021 - 2026...
 • Raport o stanie Gminy Słupsk za rok 2020 
 • Broszura budżetowa za rok 2020 i na rok 2021...
 • Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słupsk na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021 za lata 2016-2017 -więcej...
 • Raport o stanie gminy za rok 2019 - tutaj...
 • Broszura budżetowa za rok 2019 i na rok 2020 - tutaj...
 • Raport o stanie Gminy Słupsk za rok 2018 - więcej...
 • Broszura budżetowa za rok 2018 i na rok 2019 -więcej...
 • Broszura "VII Kadencja Rady Gminy Słupsk 2014-2018 -więcej...
 • Broszura budżetowa za rok 2017 i na rok 2018 - tutaj...
 • Broszura budżetowa za rok 2016 i na rok 2017 -więcej...
 • Uchwała Nr XXV/312/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na rok 2017 -więcej...
 • Uchwała Nr XXV/311/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk -więcej...
 • Broszura budżetowa za rok 2015 i na rok 2016 -więcej...
 • Uchwała Nr XIV/167/2015 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2016 rok -więcej...
 • Uchwała Nr XIV/166/2015 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk -więcej...
 • Strategia Rozwoju Gminy Słupsk na lata 2015-2020
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Słupsk na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 -więcej...
 • Broszura budżetowa za rok 2014 i na rok 2015 -więcej...
 • Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2015 rok -więcej...
 • Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020 -więcej...
 • Zarządzenie Nr 198/2014 Wójta Gminy Słupsk z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gmiy Słupsk na rok 2015 -więcej...
 • Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Słupsk z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2013 -więcej...
 • Uchwała Nr XXXIV/352/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2014 rok -więcej...
 • Uchwała nr XXXIV/351/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata 2014-2020 -więcej...
 • Uchwała nr XXII/226/2012 Rady Gminy Słupsk z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok -więcej...
 • Uchwała nr XXII/225/2012 Rady Gminy Słupsk z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk na lata 2013-2020 -więcej...
 • Uchwała Rady Gminy Słupsk XIII/119/2011 15.12.2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2012 rok -więcej...
 • Uchwała nr IX/83/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 05.08.2011 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/188/2004 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 grudnia 2004 -więcej...
 • Uchwała Rady Gminy Słupsk IX/77/2011 05.08.2011 w sprawie dokonania zmiany w uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XXXVI/368/2006 z dnia 27 października 2006 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Słupsk w latach 2007-2015 -więcej...
 • Uchwała Rady Gminy Słupsk VI/50/2011 10.05.2011 w sprawie dokonania zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Słupsk na lata 2011-2020 -więcej...
 • Uchwała Rady Gminy Słupsk V/41/2011 29.03.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2011-2013, będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. -więcej...
 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupsk na lata 2011-2030 -więcej...
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk wraz ze zmianami - aktualne -więcej...
 • BUDŻET GMINY SŁUPSK na rok 2011 -więcej...
 • Wieloletni Plan Finansowy Gminy Słupsk na lata 2011-2020 -więcej...
 • BUDŻET GMINY SŁUPSK na rok 2010 -więcej...
 • BUDŻET GMINY SŁUPSK na rok 2009 -więcej...
 • BUDŻET GMINY SŁUPSK na rok 2008 -więcej...
 • BUDŻET GMINY SŁUPSK na rok 2007 -więcej...
 • Gminna strategia integracji i polityki społecznej Gminy Słupsk w latach 2004 - 2015 -więcej...
 • Plan Rozwoju Sieci Drogowej w Gminie Słupsk na lata 2007-2013 -więcej...
 • Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Słupsk na lata 2008-2012 -więcej...
 • Strategia Rozwoju Gminy Słupsk w latach 2007-2015
 • Plan Rozwoju Lokalnego
 • Analiza potencjału rozwojowego Gminy Słupsk -więcej...