facebook
youtube
 • Boisko sportowe w Krzemienicy -więcej...
 • Boisko sportowe w Siemianicach -więcej...
 • Budowa chodnika dla pieszych na terenie zabudowy mieszkaniowej przy drodze powiatowej nr 1111G na odcinku Strzelinko-Strzelino - II etap -więcej...
 • Budowa chodnika w Krępie na odcinku o długości 447 mb - II etap -więcej...
 • Budowa drogi w Bydlinie - I etap -więcej...
 • Przebudowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Krępa, ul. Podgórna -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej w Jezierzycach SHR -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej w Wieszynie -wiecej...
 • Przebudowa zatoki autobusowej oraz chodnika w miejscowości Rogawica -więcej...
 • Remont drogi Wiklino-Lękwica -więcej...
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1133G Wiklino-Rogawica -więcej...
 • Remont ul. Ogrodowej w Jezierzycach -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowych dróg gminnych w m. Krępa -więcej...
 • Boisko sportowe w Kukowie -więcej...
 • Boisko trawiaste we Włynkówku -więcej...
 • Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 210 w m. Głobino -więcej...
 • Budowa chodnika wzdłuż ul. Kolejowej w m. Jezierzyce -więcej...
 • Przebudowa drogi dojazdowej i chodnika do osiedla mieszkaniowego w Siemianicach, ul. Spacerowa -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej na odcinku o długości 110 mb w Krępie (ul. Parkowa) -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej w Strzelinku na odcinku o dł. 259 mb -więcej...
 • Przebudowa ulic: Jodłowa, Cisowa, Cedrowa, Cyprysowa na osiedlu mieszkaniowym w Krępie -więcej...
 • Remont drogi oraz parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Wrzeście -wiecej...
 • Remont i przebudowa ul. Na Wzgórzu we Włynkówku -więcej...
 • Remont nawierzchni ul. Tęczowej i pętli autobusowej w Siemianicach -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowej drogi gminnej w Strzelinie -więcej...
 • Wykonanie robót melioracyjnych polegających na odwonieniu terenu przy budynkach mieszkalnych w Strzelinie -więcej...
 • Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Strzelinie -więcej...
 • Świetlica wiejska w Warblewie -więcej...
 • Rozbudowa Urzędu Gminy w Słupsku -więcej...
 • Nowe Mieszkania w Gminie Słupsk -więcej...