facebook
youtube
 • Budowa drogi gminnej w miejscowości Bydlino ul. Perłowa na działkach nr 2/9; 2/330; 2/331; 2/332; 2/333 -więcej...
 • Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do uprawiania sportów na wolnym powietrzu na terenie Gminy Słupsk (Bierkowo, Bruskowo Małe, Bruskowo Wielkie, Bukówka, Bydlino, Grąsino, Kukowo, Redęcin, Rogawica, Siemianice, Stanięcino, Swołowo, Wielichowo, Wieszyno, Włynkowo, Wlynkówko, Wrzeście) -więcej...
 • Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach -więcej...
 • Budowa drogi wraz z odwodnieniem na działkach nr 152/1, 152/5, 250, 252, 261 w m. Głobino -więcej...
 • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213 na działce nr 173 w miejscowości Wiklino -więcej...
 • Budowa nawierzchni dróg gminnych z płyt betonowych typu POZBET - Wielichowo działka nr 295 -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej na działce nr 21 w miejscowości Niewierowo, obręb Siemianice -więcej...
 • Budowa nawierzchni dróg gminnych z płyt betonowych typu POZBET - Bruskowo Małe działka nr 98 i 97 -więcej...
 • Utwardzenie nawierzchni na działce nr 137 w Bierkowie wraz z wykonaniem odwodnienia -więcej...
 • Budowa drogi gminnej w miejscowości Bydlino (ul. Bursztynowa) na działkach nr 2/186, 2/187, 2/189, 2/290 -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 7, 17 i 50 w miejscowości Krzemienica -więcej...
 • Budowa drogi gminnej na działkach nr 12/3 i 11/6 w miejscowości Lubuczewo -więcej...
 • Przebudowa dróg na na osiedlu popegeerowskim w miejscowości Redęcin wraz z budową zjazdów na działkę nr 100/8 -więcej...
 • Budowa chodnika na działce nr 7/7 w miejscowości Lubuczewo -więcej...
 • Budowa drogi gminnej (ul. Tulipanowa) w miejscowości Krępa Słupska, Gmina Słupsk -więcej...
 • Budowa ciągu pieszo - rowerowego, dróg manewrowych i miejsc parkingowych wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w miejscowości Jezierzyce, gmina Słupsk -więcej...
 • Budowa chodnika wzdłuż ul. Jana Pawła II w miejscowości Jezierzyce -więcej...
 • Budowa drogi gminnej na działkach nr 111 i nr 78/8 w miejscowości Wiklino -więcej...
 • Budowa drogi gminnej (ul. Sosnowa) na działkach nr 193/33 i nr 210 w miejscowości Krępa Słupska -więcej...
 • Rozbudowa ulicy Gdańskiej w mieście Słupsk poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Redzikowo-Słupsk -więcej...
 • Wykonanie chodnika o powierzchni 130m2 z kostki polbruk oraz postumentu pod kamień pamiątkowy w miejscowości Krępa Słupska -więcej...
 • Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrzną i zbiornikową instalacją gazową, budowę zjazdu oraz rozbiórkę części budynku gospodarczego w miejscowości Strzelino -więcej...
 • Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z utwardzeniem terenu i oświetleniem w miejscowości Wrzeście -więcej...
 • Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z utwardzeniem terenu i oświetleniem oraz przebudową drogi powiatowej w miejscowości Swołowo -więcej...
 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bierkowie o część dydaktyczną, kotłownię na biomasę wraz z przyłączami, instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu -więcej...
 • Przebudowa budynku przedszkola gminnego „Bajka” w miejscowości Jezierzyce -więcej...
 • Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją gabinetu stomatologicznego oraz kotłownią na biomasę w miejscowości Wrzeście -więcej...
 • Budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. Nr 203 w miejscowości Włynkowo -więcej...