facebook
youtube

Uchwała nr XLI/457/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Włynkówko, gmina Słupsk


Uchwała nr XLI/456/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk


 • Uchwała nr II/16/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino -więcej...

Uchwałą nr XXXVI/389/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk


Uchwała nr XXVIII/293/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa


Uchwała nr XXVIII/292/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Włynkowo, Włynkówko, Strzelino i Strzelinko pn. Zielone Wzgórze


Uchwała nr XXVIII/281/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Swołowo, gmina Słupsk


XXIV/254/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wiklino gmina Słupsk


XVI/151/2012 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Redzikowo-Wieszyno


XIII/128/2011 15.12.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Płaszewko.mapa


XII/116/2011 15.11.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkalno-usługowej w miejscowości Włynkowo gmina Słupsk (działki nr 11/13 i 11/16)


X/94/2011 31.08.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko.


IX/85/2011 05.08.2011 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście-Kępno, gmina Słupsk. mapa1; mapa2; mapa3.


IX/84/2011 05.08.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko, gmina Słupsk.


VII/70/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płaszewko;   mapa


VII/69/2011 17.06.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino gmina Słupsk.


VII/68/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej; mapa1; mapa2;


XXVIII/242/2009 30.06.2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Wrzeście-Kępno, Lubuczewo, Bukówka, gmina Słupsk


XXVIII/241/2009 30.06.2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Karżcino, gmina Słupsk


XIX/171/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Siemianice, mapa,


XVI/139/2008 21.05.2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Włynkowo


X/80/2007 28.09.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk


V/34/2007 20.02.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Parku Wiatrowego "WARBLEWO" położonego w rejonie miejscowości Warblewo gmina Słupsk


 • Uchwała nr XXXIII/347/2006 14.09.2006 w sprawie uchwalenia miejsca planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wielofunkcyjnego zespołu parkowo-rekreacyjnego w miejscowości Strzelinko (Dolina Charlotty) gmina Słupsk -więcej...; tekst; mapa
 • Uchwała nr XII/118/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk dla działki nr 156/1 położonej we wsi Głobino; -więcej...; tekst; mapa;
 • Uchwała nr XII/117/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w obrębach geodezyjnych Kukowo i Wiklino; -więcej...   tekst; mapa
 • Uchwała nr XXX/278/2002 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza w Siemianicach. Opublikowany w Dz.U. Woj. Pomorskiego Nr 66, poz. 1501 z dnia 3.10.2002 r. -więcej...  mapa
 • Uchwała nr XXII/201/2001 Rady Gminy Słupsk z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Słupsk nr XXVIII/210/94 z dnia 18 lutego 1994 r., dla działek nr 118/2 i 119 położonych w Bydlinie. Opublikowany w Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 69, poz. 825 z dnia 21.10.2001 r. -więcej...mapa
 • Uchwała nr XIII/130/2000 Rady Gminy Słupsk z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk dla linii elektroenergetycznej 110kV. Opublikowany w Dz.U. Woj. Pomorskiego Nr 38, poz. 233 z dnia 5.04.2000 r. -więcej... mapa1mapa2mapa3;
 • Uchwała Nr X/91/1999 Rady Gminy Słupsk z dnia 22.09.1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk obejmującego 4 obszary -więcej...

1 obszar:
- działki nr 209, 212/2 w Strzelinku,
- działka nr 30 w Strzelinie,

2 obszar:
- działka nr 127/1 we Włynkówku,

3 obszar:
- działki nr 37, 38, 39, 40/3, 41, 41, 40/1 W Bydlinie,

4 obszar:
- działka nr 105 w Bydlinie (SSSE Włynkówko).

 • Uchwała nr XXXIV/224/98 Rady Gminy w Słupsku z dnia 19.06.98 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk. Opublikowana w Dz.U. Woj. Słupskiego Nr 23, poz. 165 z dnia 30.09.1998 r. -więcej...,

Zmiana planu dotyczy:
- trasy gazociągu Bytów - Słupsk – Wieszyno - Redzikowo w granicach administracyjnych gminy Słupsk,
- terenu oczyszczalni ścieków (istniejącej) w Wieszynie,
- terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Wieszynie,
- terenu zabudowy rzemieślniczo – usługowej w Głobinie. mapa1; mapa2;

 • Uchwała Nr XXXIV/223/98 Rady Gminy Słupsk z dnia 17.06.1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w miejscowości Włynkówko.
  - tresc
  - mapa
 • Uchwała nr XXVI/156/97 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w zakresie energetycznego układu przesyłowego. Opublikowana w Dz.U. Woj. Słupskiego Nr 19 poz. 116 z dnia 28.07.1997 r. -więcej...; mapa1; mapa2; mapa3;