facebook
youtube
 • Utwardzenie nawierzchni drogowej (o długości 172 i 110 m) płytami drogowymi POZBET w m. Redzikowo (SSSE) -więcej...
 • Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej na dz. Nr 237/1 wraz z budową zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 213 w m. Wiklino – ETAP I -więcej...
 • Utwardzenie terenu z kostki betonowej poprzez wykonanie chodnika dł. Ok 110 m, szer.2,0 m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213 w m. Siemianice -więcej...
 • Budowa drogi gminnej pod infrastrukturę Nordic and Skating Walking na odcinku Krzemienica - Swołowo -więcej...
 • Przebudowa miejsc postojowych przy ul. Parkowej w miejscowości Jezierzyce Osiedle -więcej...
 • Budowa obiektów małej architektury i urządzenie placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej do rekreacji na dz. nr 43/38,361,358/5 w miejscowości Redzikowo -więcej...
 • Budowa placu zabaw na działce nr 233/3 w miejscowości Siemianice -więcej...
 • Budowa placu zabaw na działce nr 111 w miejscowości Włynkówko -więcej...
 • Budowa wielorodzinnego, socjalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Wieszyno dz. nr 54/13 -więcej...
 • Rozbudowa budynku remizy OSP o garaż wraz z częścią socjalną zlokalizowanego na działkach nr 189/1, 189/9 w miejscowości Strzelino -więcej...
 • Wykonanie skweru oraz ścieżki edukacyjnej pt.” Zepeliada – podróż sterowcem od skweru mieszkańca Jezierzyc przez ścieżkę edukacyjną z historią w tle” w m. Jezierzyce -więcej...
 • Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Jezierzyce -więcej...
 • Zagospodarowanie placu zabaw na działce nr 139,140 i 141/2 w miejscowości Bierkowo oraz zagospodarowanie stawu oraz terenu wokół stawu w m. Bierkowo -więcej...
 • Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Siemianice, działka nr 81, obręb Swochowo -więcej...
 • Wykonanie prac na boisku trawiastym w Warblewie -więcej...
 • Budowę świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 140, 141, 142, 145, 115 w Gałęzinowie -więcej...
 • Wykonanie docieplenia elewacji budynku wraz z budową chodników przy świetlicy w Krzemienicy -więcej...
 • Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z budową miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Krzemienicy -więcej...
 • Budowa drogi betonowej na dz. Nr 24/2, 514/29 i 514/25 w m. Strzelinko -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 103 i 154/1 w m. Strzelinko -więcej...
 • Wymiana nawierzchni drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Strzelino -więcej...
 • Budowa II etapu drogi gminnej na ul. Spokojnej w m. Głobino -więcej...
 • Budowa drogi gminnej na dz. Nr 80 w m. Niewierowo (etap II) -więcej...
 • Przebudowa ul. Rzemieślniczej w m. Siemianice wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej -więcej...
 • Utwardzenie terenu na działce nr 144 w m. Głobino (przy GOK) -więcej...
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 1 350,00 m2, nawierzchni z poliuretanu wraz dostawą sprzętu sportowego, wykonaniem chodnika i ogrodzenia na działce nr 111 przy Szkole Podstawowej we Włynkówku -więcej...
 • Budowa ścieżki rowerowej z nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem na odcinku Wielichowo - Bruskowo Wielkie - II etap -więcej...
 • Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową, budową chodnika i miejsc postojowych w miejscowości Bruskowo Wielkie -więcej...
 • Remont pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Głobinie -więcej...
 • Budowa drogi gminnej na dz. Nr 90, 96/3, 521 w miejscowości Bydlino -więcej...
 • Budowa chodnika na ul. Makowej i Fiołkowej w Siemianicach -więcej...