facebook
youtube
 • Budowa nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1132 G Jezierzyce Osiedle - Bukówka -więcej...
 • Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1131 G (działka nr 86/1) w Grąsinie -więcej...
 • Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej (działka nr 96) w Grąsinie -więcej...
 • Budowa chodnika - Jezierzyce Osiedle - Bukówka -więcej...
 • Przebudowa drogi asfaltowej dojazdowej oraz chodnika w Redzikowie SHR -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej oraz sieci i urządzeń elektroenergetycznych (działka nr 30) w Bydlinie -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej (dz. Nr 252/2, 252/3, 202) w miejscowości Gać -więcej...
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1019 G - Krępa Słupska – Płaszewko – Kusowo - Głobino -więcej...
 • Przebudowa drogi z chodnikiem i budowa kanalizacji na ulicy Młyńskiej w Siemianicach -więcej...
 • Utwardzenie nawierzchni dróg polegające na przebudowie i remoncie przejętych dróg na wiejskim osiedlu popegeerowskim w Wieszynie -więcej...
 • Przebudowa drogi i chodnika na Alei Lipowej w Bierkowie -więcej...
 • Remont sześciu budynków (lokali) mieszkalnych w miejscowościach - Kusowo, Gać, Warblewo, Kukowo, Grąsino -więcej...
 • Plac zabaw w Głobinie -więcej...
 • Plac zabaw i montaż ogrodzenia w Kukowie -więcej...
 • Wykonanie termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego nr 25 A w miejscowości Gać -więcej...
 • Utwardzenie 2 miejsc pod pod kosze do selektywnej zbiórki odpadów w Głobinie -więcej...
 • Budowa drogi asfaltowej wraz z chodnikiem i odwodnieniem w ramach uzbrojenia terenów pod inwestycje gospodarcze na terenie SSSE Redzikowo-Wieszyno (etap II) -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 255/2, 262/2, 95/6, 251, 98/3, 249, 250) w Redęcinie -więcej...
 • Budowa chodnika i przebudowa ulicy Bukowej w Bierkowie -więcej...
 • Budowa budynku z lokalami socjalnymi w zabudowie szeregowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Krzemienicy -więcej...
 • Budowa placu zabaw w Krępie Słupskiej -więcej...
 • Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Redzikowie -więcej...
 • Przebudowa gabinetów lekarskich Ośrodka Zdrowia w Jezierzycach -więcej...
 • Remont kominów i wymiana rynien na budynku Szkoły Podstawowej w Bierkowie -więcej...
 • Renowacja parkietu w hali widowisko - sportowej w Jezierzycach -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowej drogi gminnej (działka nr 2/189) - ulica Kwarcowa w Bydlinie -więcej...
 • Utwardzenie 5 miejsc pod pod kosze do selektywnej zbiórki odpadów w Jezierzycach SHR -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowej drogi gminnej (działka nr 2/190) - ulica Złoty Potok w Bydlinie -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowej drogi gminnej (działka nr 2/188) - ulica Granitowa w Bydlinie -więcej...
 • Modernizacja placu zabaw Redzikowo Osiedle -więcej...
 • Wykonanie siłowni zewnętrznej w Redzikowie SHR -więcej...
 • Utwardzenie 4 miejsc pod pod kosze do selektywnej zbiórki odpadów w Grąsinie -więcej...
 • Wymiana rynien i przemurowanie kominów w Zespole Szkół Jezierzyce Osiedle -więcej...
 • Remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Bruskowie Wielkim -więcej...
 • Utwardzenie miejsca pod pod kosze do selektywnej zbiórki odpadów w Krępie Słupskiej -więcej...
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz świetlicę wiejską we Włynkówku -więcej...
 • Budowa świetlicy wiejskiej z wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubuczewie -więcej...