facebook
youtube

Uchwała Nr XXVIII/242/2009 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Wrzeście-Kępno, Lubuczewo, Bukówka, gmina Słupsk.


Uchwała Nr XXVIII/241/2009 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Karzcino, gmina Słupsk


Uchwała Nr V/34/2007 Rady Gminy Słupsk z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Parku Wiatrowego „WARBLEWO” położonego w rejonie miejscowości Warblewo gmina Słupsk.


Uchwała Nr XII/117/2004 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w obrębach geodezyjnych Kukowo i Wiklino