facebook
youtube
 • Budowa drogi powiatowej na 1134G na odcinku Warblewko - Sąborze na dz. Nr 3 -więcej...
 • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1130G i 1131G w m. Jezierzyce (sołectwo Jezierzyce Osiedle - Sołectwo Jezierzyce SHR) -więcej...
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Złoty Potok na dz. Nr 2/190 w m. Bydlino -więcej...
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 na odcinku Słupsk - Głobino polegająca na budowie skrzyżowania skanalizowanego -więcej...
 • Budowa nawierzchni dróg gminnych z nowych płyt betonowych odcinka ulicy Lazurowej i Koralowej na dz. Nr 23/30, 23/31, 23/32 w m. Bydlino -więcej...
 • Budowa parkingu w m. Siemianice wraz ze zjazdami z drogi wojewódzkiej nr 213 -więcej...
 • Budowa drogi gminnej na dz. Nr 190 w m. Włynkowo I ETAP (od hm 0+212 do 0+645) -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej oraz drogi powiatowej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Wrzeście -więcej...
 • Budowa drogi gminnej na dz. Nr 203 w m. Gać -więcej...
 • Budowa nawierzchni dróg gminnych z nowych płyt betonowych na działkach nr 1/33 i 1/39 w m. Redzikowo -więcej...
 • Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej na dz. Nr 237/1 wraz z budową zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 213 w m. Wiklino -więcej...
 • Przygotowanie terenu pod plac zabaw w m. Bydlino, działka nr 2/139 -więcej...
 • Wykonanie murawy boiska o powierzchni 5000m2 w m. Gać, działka nr 236/5 -więcej...
 • Zabezpieczenie przed degradacją obszaru chronionego Dolina Moszczeniczki -więcej...
 • Remont Szkoły Podstawowej w Głobinie -więcej...
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznejw m. Głobino, działka nr 138/4 i 268 -więcej...
 • Budowa ciągu pieszo-jezdnego na dz. Nr 86/7 w m. Bydlino -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 128 w m. Włynkowo -więcej...
 • Budowa drogi gminnej w m. Krzemienica na dz. Nr 17 -więcej...
 • Budowa drogi gminnej na dz. Nr 3/1 w m. Wieszyno -więcej...
 • Budowa drogi gminnej w m. Gałęzinowo na dz. Nr 274, 121, 282, 311, 312, 366, 383 -więcej...
 • Wykonanie wiaty szachulcowej rekreacyjnej oraz montaż trzech ławostołów i czterech kamer w miejscowości Swołowo -więcej...
 • Modernizacja budynku OSP na świetlicęw miejscowości Strzelinko -więcej...
 • Remont spalonego budynku mieszkalnego, docieplenie ścian i remont pokrycia dachowego w miejscowości Wrzeście -więcej...
 • Wykonanie murawy boiska o wym. 70x80, tj. 5600m2 w miejscowości Warblewo -więcej...
 • Rozbudowa budynku remizy OSP o garaż wraz z częścią socjalną zlokalizowanego na działkach nr 189/1, 189/9 w miejscowości Strzelino -więcej...
 • Budowa wielorodzinnego, socjalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Wieszyno dz. nr 54/13 -więcej...
 • Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją gabinetu stomatologicznego oraz kotłownią na biomasę w miejscowości Wrzeście -więcej...