facebook
youtube
 • Budowa chodnika dla pieszych na odcinku Bruskowo Małe-Wierzbięcin dł. ok. 645 mb -więcej...
 • Budowa ciągu pieszo-jezdnego na odcinku Warblewo-Warblewko w ciągu drogi powiatowej nr 1134G -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Bruskowo wielkie (Kaczy Dołek) -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej we Włynkówku -więcej...
 • Przebudowa ul. Aleja nad Rzeką w m. Włynkówko oraz budowa nowej drogi prowadzącej do przedsiębiorstwa Fiskars -więcej...
 • Remont nawierzchni drogi w m. Bierkowo -więcej...
 • Remont nawierzchni drogi w m. Gałęzinowo (pętla) -wiecej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowych dróg gminnych w m. Bydlino -więcej...
 • Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1111G w m. Włynkówko -wiecej...
 • Przebudowa drogi gminnej w Strzelinie -wiecej...
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G Strzelinko-Gałęzinowo na odcinku o długości 1900 mb wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni -więcej...
 • Remont drogi transportu rolnego w Głobinie (dz. nr 313) -wiecej...
 • Remont nawierzchni drogi w miejscowości Gałęzinowo (droga do amfiteatru) -więcej...
 • Remont tarasu oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku przedszkola w Jezierzycach -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowej drogi gminnej w miejscowości Włynkówko -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowych dróg gminnych w miejscowości Krępa -więcej...
 • Budowa bloku w Strzelinie -więcej...
 • Budowa kanalizacji sanitarnej -więcej...
 • Budowa świetlicy w Grąsinie -więcej...
 • Dostawa i montaż ośmiu kontenerów mieszkalnych w miejscowości Gać -więcej...
 • Przebudowa i rozbudowa świetlicy w miejscowości Siemianice -więcej...
 • Remont dachu budynku GTBS w miejscowości Grąsino -więcej...
 • Budowa boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Redzikowie -więcej...
 • Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku socjalnym w miejscowości Strzelino -więcej...
 • Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w Jezierzycach SHR -więcej...
 • Gminne Centrum Przygotowania i Logistyki Biomasy w Jezierzycach -więcej...
 • Przebudowa oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej we Włynkówku -więcej...
 • Remont oraz przebudowa budynku Zespołu Szkół w Siemianicach -więcej...