facebook
youtube

Informujemy, że funkcję Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych Gminy Słupsk - pełni pani Emilia Sorbian. Adres: Centrum Usług Społecznych, ul Obrońców Wybrzeża 2.

Do zadań Pełnomocnika należy:

  • inicjowanie i opracowywanie programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych;
  • inicjowanie i koordynowanie zadań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowania w społeczeństwie;
  • opracowywanie projektów programów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację tych zadań;
  • współpraca z jednostkami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych;
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Słupsk i jednostkami organizacyjnymi Gminy na rzecz osób niepełnosprawnych.

Informator dla osób niepełnosprawnych - tutaj...

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 

Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Link do konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych: tutaj...

* * *

Informujemy, że w Parku Wodnym Redzikowo można podziwiać wystawę prac wykonanych przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Jezierzycach. Wystawa potrwa do końca sierpnia br. Zapraszamy.

       

* * *

Informujemy, że warsztaty terapii zajęciowej na świetlicy wiejskiej w miejscowości Jezierzyce - 2018.

Poniżej przedstawiamy kolejne zdjęcia z warsztatów.

             

     

* * *

Od 11 kwietnia br. w świetlicy wiejskiej przy ulicy Głównej 12/2 w Jezierzycach prowadzone są warsztaty terapii zajęciowej. Zajęcia skierowane są dla osób niepełnosprawnych bez względu na wiek, zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk. Warsztaty mają na celu zapewnienie kreatywnych, nowoczesnych form terapii zajęciowej rozwiających poczucie integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem i grupą jak również stymulowanie poczucia własnej wartości, samodzielności oraz możliwości podejmowania decyzji. Uczestnicy warsztatów poznają technikę malarstwa, grafikii, rysunku, rękodzieła artystycznego, kompozycji oraz pracy z różnymi materiałami plastycznymi, w tym nurtu eko-art.

Warsztaty prowadzone są przez Panią Alicję Augustyniak-Pelc, Prezesa Zarządu Fundacji Kochajmy Zabytki, której siedziba mieści się przy ul. Elizy Orzeszkowej 6 w Słupsku. W zajęciach pomagają również wolontariusze z Fundacji Kochajmy Zabytki.

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek od godziny 11.30-14.30 oraz od 15.00-18.00.

Osoby uczestniczące na warsztatach są bardzo zadowolone, o czym świadczą zamieszczone poniżej zdjęcia.

Zapraszamy do ich obejrzenia.

         

   

* * *