facebook
youtube
 • Budowa świetlicy wiejskiej z wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubuczewie -więcej...
 • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż jezdni drogi powiatowej nr 1111G Włynkowo-Włynkówko -więcej...
 • Remont asfaltowej drogi powiatowej nr 1133 G z poprawą odwodnienia w Wiklinie -więcej...
 • Budowa chodnika w kierunku świetlicy wiejskiej w Wieszynie -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowej drogi gminnej działka 144/6 w Wiklinie -więcej...
 • Przebudowa asfaltowej drogi gminnej z budową chodnika i miejsc parkingowych w Redzikowie -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowej drogi gminnej -działka 259 w Głobinie -więcej...
 • Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1177G w Głobinie -więcej...
 • Budowa wiaty na skład drewna i miejsc parkingowych w Bruskowie Małym -więcej...
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Złoty Potok w Bydlinie -więcej...
 • Wykonanie miejsc parkingowych na działkach nr 358/3, 361, 358/3 w Redzikowie -więcej...
 • Remont dachu i elewacji budynku OSP w Kusowie -więcej...
 • Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1111G do drogi krajowej nr 21 we Włynkowie -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej (działka nr 90) w Bydlinie -więcej...
 • Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 213 do działki 22/11 w Lubuczewie -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowej drogi gminnej działka 14/10 w Rogawicy -więcej...
 • Budowa placu zabaw w Bierkowie i Wrześciu oraz oznakowanie części szlaku rowerowego USB w ramach programu Leader +, Bierkowo, Wrzeście -więcej...
 • Remont (przebudowa) pomieszczeń kuchni i wc w budynku świetlicy wiejskiej w Bruskowie Wielkim -więcej...
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz świetlicę wiejską we Włynkówku -więcej...
 • Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Głobinie -więcej...
 • Remont technologii kotłowni z paliwa stałego na olejową wraz z elektryką w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Głobinie -więcej...
 • Wykonanie ogrodzeń i piłkochwytów w miejscowościach Gminy Słupsk - Grąsino, Kukowo, Rogawica, Wielichowo, Wiklino -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowych dróg gminnych działki 182, 167/77 w Krępie Słupskiej -więcej...
 • Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej z nawierzchni brukowej i budowa miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Karzcinie -więcej...
 • Remont drogi ulicy Głównej w Jezierzycach -więcej...
 • Wykonanie renowacji boiska trawiastego w Swołowie -więcej...
 • Budowa ściezki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1015 G pomiędzy miejscowościami Bierkowo - Bruskowo Wielkie -więcej...
 • Budowa chodników wzdłuż alei Lipowej, ulic Kościelnej, Grabowej i Dębowej oraz przebudowa jezdni wzdłuż ulicy Cichej w Bierkowie -więcej...
 • Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1134 G pomiędzy miejscowościami Warblewo-Warblewko -więcej...
 • Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Redzikowie -więcej...
 • Budowa świetlicy wiejskiej z wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszacą we Włynkowie -więcej...
 • Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213 i drogi powiatowej nr 1130 G w Siemianicach -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowej drogi gminnej działka 120/16 w Strzelinie -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowej drogi gminnej działka 153/6 we Włynkówku -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowej drogi gminnej działka 153/9 we Włynkówku -więcej...
 • Termomodernizacja budynku wielorodzinnego wraz z przyłączami i instalacją przy ulicy Głównej 2 w Jezierzycach -więcej...
 • Budowa ulicy Podgórnej w Krępie Słupskiej -więcej...
 • Utwardzenie tłuczniem gruntowej drogi gminnej działka 115/22 w Płaszewku -więcej...
 • Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Głobinie -więcej...
 • Przebudowa schodów i dobudowa dźwigu platformy dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Redzikowie -więcej...
 • Remont dachu Szkoły Podstwowej we Wrześciu -więcej...
 • Remont dachu Szkoły Podstawowej w Głobinie -więcej...
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Słupsk - Krępa Słupska wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego (etap I) -więcej...
 • Budowa świetlicy wiejskiej z wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą we Włynkowie -więcej...