facebook
youtube

BIERKOWO

 • Budynek kościoła filialnego p.w. św. Józefa z 1895 roku.

BRUSKOWO WIELKIE

 • Kościół Parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP.

BRUSKOWO MAŁE

 • Remiza strażacka murowana z 1889 roku.

GAŁĘZINOWO

 • Młyn wodny z drugiej połowy XIX wieku.

JEZIERZYCE

 • Murowany pałac z drugiej połowy XIX wieku.
 • Murowany kolejowy budynek mieszkalny z 1905 roku.
 • Stuletnie cisy - Na obszarze parku w Jezierzycach za pałacem po dziś dzień rosną co najmniej stuletnie cisy, które stanowiły ozdobę rezydencji pruskich arystokratów. Cisy to drzewa lub krzewy występujące niegdyś w stanie naturalnym na terenie całej Polski, niestety ze względu na cenne drewno zostały prawie całkowicie wytępione.

 

Drewno cisowe było masowo wykorzystywane przez średniowiecznych rzemieślników do produkcji łuków i kusz. Z tego właśnie względu objął je ochroną już król Władysław Jagiełło. Cis znajduje się w chwili obecnej pod całkowitą ochroną. Roślina zimą zielona o najciemniejszych zielonych igłach ze wszystkich roślin iglastych. Igły cisa osiągają długość ok. 3 centymetrów i ułożone są płasko. Bardzo dekoracyjne są również owoce cisa tzw. osnówki otaczające nasiona.

Najstarsi mieszkańcy Jezierzyc wspominają, iż pamiętają czasy w których, to cisy posadowione w parku, przycinane były w stożki, zaś park ozdobiony był estetycznymi alejkami, latarenkami, ławeczki, a nawet ozdobnym basenem. Powyższe znajduje swe odzwierciedlenie na jednym ze zdjęć, pochodzącym z lat 30. XX wieku, gdzie widać, że cisy były przycinane w stożki.

Utrzymuje się, że cisy w miejscowości Jezierzyce posadzone zostały przez którego z przedstawicieli rodu von Puttkamerów. Ów rozważania są oparte faktem, iż w 1858 roku baron Gustaw von Puttkamer odkupił te rodowe dobra puttkamerowskie od radcy sądowego Schultego, który przejściowo dzierżył je od 1801 roku.

Po Gustawie odziedziczył je syn Georg, a po nim drugi syn Albrecht. Na przełomie XIX i XX wieku został wybudowany pałac przez Albrechta, gdzie nieopodal możemy podziwiać okazałe cisy.

JEZIERZYCE OSIEDLE

 • Budynek stacji kolejowej z 1905 roku.

KARZCINO

 • Zespół folwarczny z lat 1889-1909 z magazynem dworskim.
 • Obora dworska z 1836 roku.
 • Neogotycki magazyn z drugiej połowy XIX wieku.

KRĘPA SŁUPSKA

 • Murowany pałac z pierwszej połowy XIX wieku.
 • Kuźnia z 1963 roku.

KRZEMIENICA

 • Wozownia z końca XIX wieku.

KUKOWO

 • Murowany zespół folwarczny z końca XIX wieku.
 • Pałac z 1889 roku,

LUBUCZEWO

 • Murowany pałac z pocz. XX wieku.
 • Zespół folwarczny z drugiej połowy XIX wieku.
 • Murowana kuźnia z drugiej połowy XIX wieku.

REDZIKOWO

 • Murowany zespół folwarczny z drugiej połowy XIX wieku, wykorzystywany od końca lat 40-tych do 1991 roku jako Państwowe Gospodarstwo Rolne,
 • Szachulcowa gorzelnia z pierwszej połowy XIX wieku.

ROGAWICA

 • Murowany pałac wybudowany przez Holzów z 1809 roku.
 • Murowany zespół folwarczny z końca XIX wieku.
 • Remiza strażacka z 1875 roku, budynek mieszkalny z 1834 roku.

SIEMIANICE

 • Budynek mieszkalny z Młynem ul. Młyńska 18 z drugiej połowy XIX wieku.

STANIĘCINO

 • Dwór z pierwszej połowy XIX w.

STRZELINKO

 • Młyn - zagroda nr 14 z pierwszej połowy XIX w.

STRZELINO

 • Murowano-szachulcowy kościół filialny p.w. św. Antoniego z XV w. i przebudowany w drugiej połowie XIX w. zachowała się bardzo stara, wydrążona w granicie chrzcielnica

 • Dwór ceglany z połowy XIX w. z dobrze zachowanym wnętrzem z XIX w.,
 • Murowany spichlerz z połowy XIX w.

SWOCHOWO

 • Szachulcowy dwór z 1735 r.
 • Pałac murowany z drugiej połowy XIX w.
 • Zespół pałacowo-folwarczny z lat 1875-1883

SWOŁOWO

 • Remiza straży pożarnej z 1879 r.
 • Kościół filialny p.w. Wniebowzięcia NMP z XV w., przebudowany w XIX w.

 • Muzealna Zagroda Albrechta Zagroda nr 8 w Swołowie
 • budynki mieszkalne w zagrodach

WARBLEWO

 • Murowany pałac z lat 70-tych XIX w.
 • Zespół folwarczny z około 1880 r.

WIESZYNO

 • Gotycki kościół p.w. Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej z XV w.

 • Pałac z początku XX w. zbudowany z kamienia i cegły
 • Zespół folwarczny z około 1840 r

WŁYNKÓWKO

 • Czynny młyn wodny z drugiej połowy XIX w. z wyposażeniem z okresu międzywojennego

WRZEŚCIE

 • Neogotycki kościół p.w. Przemienienia Pańskiego z 1874 r.

 • Zespół folwarczny z 1919 r., szachulcowo-murowana "Pastorówka"