facebook
youtube

Prosimy o zgłaszanie wszelkich uciążliwych sytuacji odorowych pod następujące numery telefonów:

  1. Od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8.00 do 15.30 - pod numer telefonu: 509 433 029 lub mailowo na adres info@gminaslupsk.pl
  2. Telefon alarmowy - poza godzinami pracy Urzędu Gminy Słupsk. Straż gminna - tel.: 669 000 010

Korespondencja związana ze sprawą:

22. Wniosek do Starostwa Powiatowego w Słupsku o udostępnienie dokumentacji z kontroli

21. Zawiadomienie o wszczęciu kontroli...

20. Starostwo Powiatowe - zgłoszenie instalacji Paula Fish z dnia 29.11.2021.

19. Protokół kontroli - Pomorski Wojewódzki Inspektorat Sanitarny

18. Pismo Paula Fish (z dnia 16.11.2021), odpowiedź na pismo Wójta Gminy Słupsk z dnia 22.10.2021.

17. Pismo do WIOŚ w sprawie udostępnienia raportu z 2015 roku oraz ponowna prośba o udostępnienie protokołów z kontroli, z dnia 9.11.2021

16. Pismo WIOŚ do Wójta Gminy Słupsk w sprawie udostępnienia raportu, z dnia 4.11.2021

15. Pismo do Starosty Słupskiego z uwagami do złożonego wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, z dnia 4.11.2021

14. Odpowiedź WIOŚ z dnia 28.10.2021, na pisma z dnia 6, 14 i 28 października 2021

13. Pismo do WIOŚ o przesłanie protokołu z przeprowadzonej kontroli i odbioru instalacji, z dnia 28.10.2021

12. Pismo do PPIS o wszczęcie postępowania i przeprowadzenie kontroli, z dnia 28.10.2021.

11. Pismo do firmy Paula Fish o zaprzestanie produkcji, z dnia 28.10.2021.

10. Pismo do WIOŚ z zapytaniem czy wszczęte zostało postępowanie w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji, z dnia 26.20.2021.

9. Pismo do firmy Paula Fish o wyjaśnienie uciążliwości odorowych, z dnia 22.10.2021

8. Pismo do Sołtysa Włynkówka z prośbą o wywieszenie Obwieszczenia Starosty, z dnia 15.10.2021.

7. Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego z dnia 14.10.2021.

6. Pismo do WIOŚ o informację dotyczącą zgłoszenia instalacji z dnia 14.10.2021.

5. Pismo do WIOŚ o kontrolę i wszczęcie postępowania z dnia 6.10.2021.

4. Odpowiedź WIOŚ na pismo z dnia 30.09.2021.

3. Pismo do WIOŚ o przeprowadzenie kontroli z dnia 30.09.2021.

2. Pismo do firmy Paula Fish o wyjaśnienie uciążliwości zapachowych z dnia 30.09.2021.

1. Pismo do stron o wznowienie postępowania środowiskowego z dnia 30.06.2021.