facebook
youtube

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi - Rozporządzenie i wzór wniosku

 

Numery telefonów czynne 24/h dobę - Zarządzanie Kryzysowe. Pomoc w zakresie obywateli Ukrainy.

Uruchamiamy również dwa numery telefonów czynne CAŁĄ DOBĘ.

Gminny Telefon Alarmowy: 669 000 010 oraz 661 136 349.
Ponad to Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk: 887 780 680

********************

Wniosek w sprawie dopłaty dla osób, które oferują zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (pl)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty

Ten wniosek należy złożyć w URZĘDZIE GMINY SŁUPSK.

********************

Od środy, 16 marca uchodźcy wojenni z Ukrainy będą mogli wystąpić o nadanie numeru PESEL, uprawniającego do korzystania z różnego rodzaju świadczeń: zdrowotnych, socjalnych, rodzinnych. PESEL umożliwi też podjęcie pracy czy założenia działalności gospodarczej. W Urzędzie Gminy Słupsk obywatele Ukraińscy obsługiwani są na bieżąco, jednak w przypadku większej grupy osób rekomendujemy umówić się na wizytę pod numerem telefonu 59 842 84 60 wew. 31 lub 14.

Informujemy również, że od dnia 17 marca (środa) od godziny 8.00. do końca dnia pracy Urzędu Gminy obywatele Ukrainy będą mogli bezpłatnie wykonać zdjęcie do Dowodu Osobistego, niezbędne do wyrobienia dokumentu.

З середи, 16 березня, військові біженці з України зможуть подати заявку на номер PESEL, що дає їм право користуватися різними видами послуг: медичними, соціальними, сімейними. PESEL також дозволить вам влаштуватися на роботу або створити бізнес.
У Шлюпській комуні громадяни України обслуговуються на постійній основі, але у випадку більшої групи людей рекомендуємо записатися на прийом за номером телефону 59 842 84 84 60 ext. 31 або 14.
 
Також повідомляємо, що з 17 березня (середа) з 8.00.. m до Кінець робочого дня комуни громадяни України зможуть безкоштовно сфотографуватися на ID-картку, необхідну для оформлення документа.

********************

Informacja dla osób z Ukrainy przemieszczających się ze zwierzętami - więcej

Інформація для людей з України, які пересуваються з тваринами

 

********************

Zgłoszenia obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na teren Gminy Słupsk:

W związku z napływem obywateli Ukrainy na terytorium naszego kraju, jako samorząd chcielibyśmy mieć informację ilu obywateli Ukrainy przyjechało do Gminy Słupsk. Ponieważ nie wszystkie osoby trafiają do nas za pośrednictwem Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk, często przyjazdy te są indywidualną inicjatywą mieszkańców.

Taka informacja jest nam niezbędna aby zorganizować wsparcie dla rodzin które do nas trafiają, jak również dla tych rodzin, które przyjmują obywateli Ukrainy do swoich domów.

W tej sprawie prosimy o kontakt z panem Maciejem Błońskim – Zarządzanie Kryzysowe Gminy Słupsk, pod numer tel 59 842 84 60 wew. 33 lub tel.: kom.: 661 136 349 (ten numer czynny jest całą dobę).

********************

Punkty zbiórek i konto:

Z dniem 28 lutego br. uruchomiliśmy na terenie Gminy Słupsk Punkty Zbiórek, w których można przynosić niezbędny asortyment. Szczegóły: