facebook
youtube
  • Sprawdź swoje dane

Pojawiła się usługa, która umożliwia wyborcy sprawdzenie jakie jego dane są gromadzone w CRW oraz jaki numer i adres ma obwodowa komisja wyborcza, w której będzie głosował.  Usługa jest dostępna po zalogowaniu się do aplikacji webowej mObywatel (Twoje dane -> Centralny Rejestr Wyborców).

  • Sprawdź, w którym obwodzie zagłosujesz i weźmiesz udział w referendum

Krajowe Biuro Wyborcze przygotowało i udostępniło on-line „Wyszukiwarkę obwodowych komisji wyborczych”. Korzystając z niej dowiesz się, gdzie głosować.

Wyszukiwarka obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu w 2023 r.

  • Transport na wybory:

Wójt Gminy Słupsk informuje o bezpłatnym transporcie dla wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. zgodnie z załączonym rozkładem jazdy.

Rozkład jazdy na wybory - autobusy

 

W związku z zarządzeniem na dzień 15 października 2023 roku Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , Wójt Gminy Słupsk Informuje:

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania:
Termin składania: Od 1 września 2023 roku do 6 października 2023 roku

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy/Miasta właściwym dla miejsca zamieszkania osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania może złożyć osoba o orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoba, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat.

Pełnomocnikiem nie może być:

  • osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa
  • mąż zaufania
  • kandydat w wyborach

Osoba do kontaktu: Marta Czernij tel. 609 008 014

Wniosek o zmianę miejsca głosowania:
Termin składania: od 1 września 2023 roku do 12 października 2023 roku

Składa się w Urzędzie Gminy/Miasta właściwym dla nowego miejsca głosowania

Osoba do kontaktu: Marta Czernij tel. 609 008 014

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Termin składania: od 1 września 2023 roku do 12 października 2023 roku

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnym Urzędzie Gminy/Miasta

Osoba do kontaktu: Marta Czernij tel. 609 008 014

Głosowanie korespondencyjne:
Termin składania: do 2 października 2023 roku

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego składa się do właściwego miejscowo Komisarza Wyborczego.

Głosować korespondencyjnie mogą:

  • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
  • którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Informacje dla kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
Strona informacyjna akcji wyborczej
Informacje, obwieszczenia i ogłoszenia dotyczące wyborów

* * *

Wójt Gminy Słupsk informuje, że w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy  najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

3) lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej "transportem powrotnym".

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

Pisemnie lub ustnie

Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk
76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2

Telefonicznie

Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk
76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2

Tel. 534401558

W formie elektronicznej

Email: akoperkiewicz@cus.slupsk.pl

Najpóźniej w terminie do 2 października 2023 r.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania (12 października). Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania.

Formularz

* * *

Prezentacja dla członków obwodowych komisji wyborczych.