facebook
youtube

Zgoda na otrzymywanie wiadomości tekstowych SMS o wydarzeń kulturalnych i promocyjnych odbywających się na terenie gminy Słupsk oraz istotnych dla mieszkańców gminy informacjach, komunikatach i ogłoszeniach.

Druk zgody na otrzymywanie wiadomości tekstowych SMS

Zgoda na powiadamianie SMSem lub e-mailem o zbliżającym się terminie zapłaty raty podatku oraz o zaległościach w podatkach.

Druk zgody dotyczący podatków